Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality a hlášeni rozhlasu > 1. výzva MAS Střední Haná Strategického plánu společné zemědělské politiky

1. výzva MAS Střední Haná Strategického plánu společné zemědělské politiky 

Vážená paní, vážený pane,

. výzva MAS Střední Haná - Strategický plán společné zemědělské politiky.pdf

 

rádi bychom Vás informovali, že MAS Střední Haná vyhlásila dne 2. 5. 2024  1. výzvu MAS Střední Haná Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SP SZP, dříve Program rozvoje venkova).

 

Termín příjmu žádostí: od 02.05.2024

Termín příjmu žádostí: do 01.07.2024

Termín finálního podání na RO SZIF:  30.09.2024

 

Územní vymezení:  Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné

podobě):

V době trvání příjmu Žádostí o dotaci v kanceláři MAS (budova Úřadu práce, 1. patro, nám. Míru 21, Kojetín, 752 01) v termínech uvedených jako úřední

dny (pondělí, středa), vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno si rezervovat.

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro výzvu č. 1 je Kč 6 749 128,-.

 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí:

Fiche 4 – alokace Kč 3 092 567,-     Způsobilým žadatelem jsou: Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.

   Podporovány jsou následující aktivity: a) Zemědělské podnikání b) Zpracování a uvádění na trh produktů c) Lesnické podnikání d) Nezemědělské podnikání

    Míra podpory: 50%

 

Fiche 5 – alokace Kč 3 092 567,-   Způsobilým žadatelem jsou: Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.

                                                                  Podporovány jsou následující aktivity: a) Kulturní spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště,

                                                                                                                                                      prostory pro separaci odpadů, komunální technika vč. zázemí) c) Drobné památky místního významu d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/ tělocvičny a venkovní prostory)

                                                                  Míra podpory: 80%

 

Fiche 6 – alokace Kč    563 994,-    Způsobilým žadatelem jsou: Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zemědělští podnikatelé a držitelé lesa.

                                                                  Podporovány jsou následující aktivity: Drobné památky v krajině.

                                                                  Míra podpory: 80%

 

Podrobný obsah Specifikace Fichí a Způsob výběru projektů na MAS je vyvěšen na webových stránkách https://masstrednihana.cz/sp-szp_vyzva-c-1-mas-stredni-hana/

 

Pokud si nejste jisti, zda je Váš projekt vhodný k realizaci z této Výzvy č. 1 SP SZP, neváhejte se obrátit na některou z kontaktních osob:

 

Ing. Jarmila Korcová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel.: 725 889 593, e-mail: korcova@masstrednihana.cz

Bc. Tereza Melecká, projektová manažerka, tel.: 777 889 078, e-mail: melecka@masstrednihana.cz

Ing. Andrea Hrdličková, projektová manažerka, tel.: 774 687 775, e-mail: hrdlickova@masstrednihana.cz