Fulltextové vyhledávání

Změna velikosti písma

3. 4. Richard

Zítra: Ivana
Drobečková navigace

Obec > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Oplocany č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. pdf1.1.2016

Obecně závazná vyhláška obce Oplocany č. 1/2010 o místním poplatku ze psů

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č.11/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11.12.2002

Veřejná vyhláška obce Oplocany za užívání veřejného prostranství.pdf

   1.1.2011

OZV č.1-2019 o místním poplatku - odpady.pdf

1.1.2020

OZV č.2-2019 o místním poplatku Oplocany.pdf - psi

1.1.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách

 

Dobrovolný svazek obcí Povaloví

Usnesení Valné hromady:

 Usnesení  ZO  O P L O C A N Y

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO obce Oplocany z 2.11.2018.pdf

Usnesení z 2. zasedání ZO Oplocany ze 17.12.2018.pdf